© 2017 by AA

 • Twitter Social Icon
 • Facebook - Grey Circle
 • Google+ - Grey Circle

Templates and Submission

 

UEMK accepts only digital manuscripts. Files must be in .doc or .docx. See style guide below.

Turkish and English,

Abstracts, full paper submissions and poster presentations will be accepted.

 

 • Paper Size must be A4 format (21 x 29.7 cm).

 • Margins must be 1 inch (about 2.54 cm ).

 • References, graphics, tables all count toward total pages count.

 • Font Face must be Times New Roman.

 • Font Size must be 10 point (except paper Title is 14 pt) in single space, and justified.

 • Paper title should be all in capital letters, and centered. If the paper is prepared in Turkish, English title should be prepared with the same format and follow the Turkish title after allowing one blank line.

 • A blank line should be left after the title. After the title, names of authors, affiliations and e-mails should be provided.

 • Full papers should include an abstract with a maximum of 300 words. If the paper is prepared in Turkish, an abstract in English should accompany it. Also papers should include keywords. List three to five words regarding the essential elements of the paper content.

 • Tables and figures should be centered and not exceed the given page margins. The font size of tables and figures can be reduced to 7 pt.

 • Table titles should be on top of the table and all words should be bold, centered, and first letters capitalized (all words should start with capital letters).

 • Figures titles should be bold, centered, first letters capitalized and located at the bottom of the figures.

 • One blank line should be allowed between the components of the paper (i.e. introduction, methodsand procedures, results, conclusion, references.).

 • One blank line should be allowed between the paragraphs.

 • Main headings should be centered, bold and all letters capitalized. The second level of headings should be left justified, bold and first letters capitalized. The third level should be left justified, italicized, bold and first letters capitalized.

 • References and citations within the text should be prepared in the APA format.

 • Do NOT include PAGE NUMBERS

 • Do NOT include HEADERS or FOOTNOTES

 • Max. 20 pages.

 • Submitted abstracts will be published in e- abstract book.

 • Size of Posters used in poster sessions will be max 48x36 inches.  

 

Please send your submissions to 

uemk2017@gmail.com

 

For any queries on paper submission format, contact organizing committee: uemk2017@gmail.com

Şablonlar ve Sunum

 

UEMK sadece dijital ortamda gönderilen dosyaları kabuleder. Dosyalar doc veya .docx olmalıdır. Aşağıdaki kılavuza bakınız. Türkçe ve İngilizce. Özet, tam metin bildiri sunumu ve poster sunumlar kabul edilecektir.

 

 • Kağıt Boyutu A4 formatında (21 x 29.7 cm) olması gerekir.

 • Kenar 1 inç (yaklaşık 2.54 cm) olmalıdır toplam sayfa içerisinde kaynaklar, grafik ve tablolar da dahil edilerek sayılmalıdır. 

 • Yazı Tipi Times New Roman olmalıdır.

 • Yazı Tipi Boyutu tek boşluklu, sağa sola yaslı, ve 10 punto (kağıt Başlığı olması durumunda 14 punto) olmalıdır.

 • Bildiri başlığı büyük harflerle ve merkezli olmalıdır. Türkçe olarak hazırlanmış ise, İngilizce başlık aynı formatta hazırlanmalı ve bir satır boşluk bıraktıktan sonra Türkçe başlık altına yazılmalıdır. 

 • Başlık sonrasında boş bir satır bırakılmalıdır. Başlıktan sonra, yazarlar, bağlı bulundukları kurumlar, ve e-posta adları sağlanmalıdır.

 • Özet maksimum 300 kelime içermelidir. Kağıt Türkçe olarak hazırlanmış ise, İngilizce özet ona eşlik etmelidir. Ayrıca yayınlar anahtar kelimeler içermelidir. İçeriğin temel unsurları ile ilgili üç ile beş arası anahtar kelime listeleyin.

 • Tablolar ve şekiller merkezli olmalı ve verilen sayfa kenar boşluklarını aşmamalı. Tablo ve şekillerin yazı tipi boyutu 7 punto indirgenebilir.

 • Tablo başlıkları tablonun üstünde olmalı ve tüm kelimeleri merkezli, ve ilk harfleri (bütün kelimeleri büyük harfle başlamalıdır) büyük olmalıdır.

 • Resim başlıkları da merkezli, ilk harfleri büyük ve figürlerin alt kısmında bulunmalıdır. 

 • Paragraflar arasında tek boşluk bırakılmalıdır (giriş, yöntem ve prosedürler, sonuçlar, referanslar).

 • Paragraf arasında bir boş satır olmalı.

 • Ana başlıkların tüm harfleri koyu ve ortalı omalıdır. İkinci seviye başlıklar, sola yaslı, kalın ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Üçüncü seviye başlıklar, sola yaslı kalın, italik ve ilk harfleri büyük olmalıdır.

 • Metin içinde göndermeler ve alıntılar APA formatında hazırlanmalıdır.

 • SAYFA NUMARALARI dahil etmeyiniz.

 • Başlıklar ve dipnotlar dahil etmeyiniz.

 • Bildiri en fazla 20 sayfa olabilir.

 • Kabul edilen özetler de e-özet kitabında yayımlanacaktır.

 • Poster oturumlarında sunulacak poster ebtları maksimum 48x36 inç olacaktır.

 

Başvurularınızı aşağıdaki adrese gönderiniz

uemk2017@gmail.com

 

Yayın gönderme formatında herhangi bir sorunuz olması durumunda, organizasyon komitesi ile iletişime geçiniz: uemk2017@gmail.com

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now